Haven- en campingreglement de Domp

 

Dit reglement geldt voor alle terreinen en voorzieningen van de Stichting Jachthaven en Camping De Domp. Uitgangspunt is dat wij gezamenlijk zorgen voor veiligheid en het voorkomen van overlast.

Algemene regels:

Een ieder die zich op de terreinen bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen, alsmede de regels van dit reglement.

Op onze parkeerterreinen mag alleen geparkeerd worden binnen de aangegeven vakken. De terreinen dienen altijd toegankelijk gehouden te worden voor hulpdiensten. Buiten de parkeerterreinen mag alleen geparkeerd worden bij een toegewezen kampeerplaats of na toestemming van de havenmeester.

Elektrische auto’s mogen alleen opgeladen worden bij daarvoor geplaatste laadpalen en niet bij reguliere  230 volt aansluitingen op de terreinen.

Honden zijn toegestaan op de terreinen, mits aangelijnd. Uitwerpselen dienen meteen opgeruimd te worden door degene die de hond uitlaat.

Het gebruik van barbecues en kooktoestellen is behalve op de steigers toegestaan mits deze veilig en voldoende van de grond zijn geplaatst. Er mag geen gevaar, schade of hinder ontstaan. Andere vormen van open vuur en vuurwerk zijn niet toegestaan.

De watertappunten op de terreinen zijn alleen voor het innemen van drinkwater en worden niet gebruikt voor bijvoorbeeld het reinigen van bijvoorbeeld auto of schip.

Het is niet toegestaan te fietsen op de steigers.

Tussen 22.00 en 08.00 uur dient het geluid op de terreinen tot een minimum beperkt te worden en moet iedere vorm van overlast voorkomen worden.

Houd de sanitaire voorzieningen netjes en het terrein opgeruimd. Afval dient gedeponeerd te worden in een op de terreinen daarvoor aanwezige container.

Overmatig gebruik van alcohol dient voorkomen te worden en het in bezit hebben of gebruiken van drugs en lachgas is niet toegestaan.

Agressie, het dreigen met en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen, seksuele intimidatie en wildplassen worden niet getolereerd.

Passanten of kampeerders/camperaars die na na 18.00 uur aankomen, kunnen de informatie bij de ingang van de receptie raadplegen.

Toegebrachte schade aan eigendommen van de Stichting of van derden dient onverwijld gemeld te worden bij de havenmeester.

Aanvullende regels voor de havens:

Ligplaatsen worden toegewezen door de havenmeester.

In buitenwater lozende toiletten mogen niet gebruikt worden en bilgewater mag niet overboord in oppervlaktewater gepompt worden.

Zwemmen en spelevaren met boten en bijboten in de havens is niet toegestaan ter voorkoming van onveilige situaties.

Tot 12.00 uur kan gebruik gemaakt worden van de toegewezen passantenligplaats. Het verlengen van het verblijf dient voor 11.00 uur afgestemd te worden met de havenmeester.

Aanvullende regels voor de camping:

Kampeer en camperplaatsen worden toegewezen door de havenmeester.

Bij de toegewezen plaats/accommodatie mag 1 auto geparkeerd worden. Op het tentveld mag niet geparkeerd worden.

Vanaf 13.00 uur kan ingecheckt worden voor een plaats op de camping; op de dag van vertrek kan tot 11.00 uur gebruik worden gemaakt van de toegewezen plaats. Na 11.00 uur op de dag van vertrek kan de auto of camper zo nodig op de gemeentelijke parkeerplaats buiten het haven- en campingterrein geparkeerd worden.

Slotopmerkingen:

Voor vaste ligplaatshouders van de Stichting Jachthaven en Camping De Domp is ook het Huurreglement van toepassing.

Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de havenmeester.

De havenmeester is bevoegd gasten uit de havens of van de camping te (doen) verwijderen zonder restitutie van lig- of kampeergelden. De havenmeester past deze bevoegdheid toe indien dit reglement niet nageleefd wordt, sprake is van overlast en betrokkene eerst gewaarschuwd is.

De Stichting is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak dan ook aan personen of goederen toegebracht of voor verlies of diefstal van enig goed.

Vastgesteld op 1 augustus 2022